Samtalsterapi i Helsingborg

Att våga är att förlora fotfästet ett litet tag

Att inte våga är att förlora sig själv

Sören Kirkegaard

 

Start Psykoterapi EMDR Om mig Etiska regler Mottagning Kontakt Länkar
Allmänt Psykodynamisk terapi Existentiell terapi EMDR Hjälper terapi? Behörighet För vem?
Psykodynamisk terapi
 

Vi människor ser på oss själva och andra utifrån inre mönster eller modeller som formats under tidig barndom och senare i livet. 

pict0105

 

 
 

 

 

Enligt det psykodynamiska synsättet bildas de inre mönstren i samspelet mellan människor, särskilt sådana som är viktiga för oss, till exempel föräldrar, syskon, kamrater. 

 

Vissa mönster kan vara begränsande och skadliga. Terapin går ut på att hitta sådana skadliga och negativa mönster, för att kunna förändra dem och på så sätt förbättra din upplevelse av dig själv och ditt förhållande till andra.

 

I den psykodynamiska terapin är relationen och samspelet mellan terapeut och klient avgörande. I samtalen visar sig problemen både i det som berättas och genom samspelet med terapeuten.