Samtalsterapi i Helsingborg

Att våga är att förlora fotfästet ett litet tag

Att inte våga är att förlora sig själv

Sören Kirkegaard

 

Start Psykoterapi EMDR Om mig Etiska regler Mottagning Kontakt Länkar
Utbildning Erfarenhet
  
Om mig/min inriktning

 

Jag är född 1952 och bosatt i Stockholm.

 

Jag bedriver en psykodynamiskt och existentiellt orienterad psykoterapi. Även andra terapiriktningar har influerat mig, främst den kognitiva, den systemiska och den jungianska terapin samt det gestaltterapeutiska arbetssättet.  Jag har stor erfarenhet av att arbeta med drömmar och betraktar dem som ovärderliga verktyg för att förstå vad som utspelar sig i en människas inre verklighet. Läs mer om den psykodynamiska och den existentiella inriktningen.

  catharina1 

 

Jag har svensk legitimation som psykoterapeut (leg psykoterapeut) och är utbildad handledare i psykoterapi. Jag är medlem i  dansk Psykoterapeut Forening (Psykoterapeut MPF) och i Riksföreningen PsykoterapiCentrum (RPC)

Jag är auktoriserad handledare i processinriktad dynamisk psykoterapi.