Samtalsterapi i Helsingborg

Att våga, är att förlora fotfästet ett litet tag.

Att inte våga är att förlora sig själv.

Sören Kirkegaard

 

Start Psykoterapi EMDR Om mig Etiska regler Mottagning Kontakt Länkar
Allmänt Psykodynamisk terapi Existentiell terapi EMDR Region Skåne Hjälper terapi? Behörighet För vem?

Psykoterapi med högkostnadsskydd

Inom ramen för Region Skånes Rehabiliteringsgaranti, Hälsoval Skåne, finns två inriktningar av terapi att välja emellan, psykodynamisk terapi eller KBT-terapi. Min inriktning är den psykodynamiska, men jag använder också kognitiva redskap för att hantera känslor, tankar och handlingar.

Terapierna är tidsbegränsade och vänder sig till vuxna (lägst 16 år) med psykiska besvär. Symptomen kan vara stress, oro, ångest, panikattacker eller nedstämdhet.

Din vårdcentral utreder och fattar beslut, men det är du som väljer terapeut bland dem som godkänts inom Rehabiliteringsgarantin.

Högkostnadsskydd gäller och du betalar max 1100 kr för hela terapiförloppet.

Kontakta din husläkare för bedömning och eventuell remiss. Läs mer på Region Skånes hemsida.