Samtalsterapi i Helsingborg

Att våga är att förlora fotfästet ett litet tag

Att inte våga är att förlora sig själv

Sören Kirkegaard

 

Start Psykoterapi EMDR Om mig Etiska regler Mottagning Kontakt Länkar
Allmänt Psykodynamisk terapi Existentiell terapi EMDR Hjälper terapi? Behörighet För vem?
För vem är psyko-
terapi effektiv?
 • för den som söker personlig utveckling och som tillsammans med en professionell samtalspartner vill undersöka och förstå sina egna och andras tankar, känslor och handlingar
 • för den som har ett arbete med krävande relationer till andra människor
 • för den som vill försöka förbättra sina relationer till närstående, barn, partner, vänner
 • för den som är nedstämd eller deprimerad, känner ångest eller lider av stress och oro, prestationsångest, skuld- och skamkänslor
 • för den som har sömnsvårigheter

 

 

 

 

 • för den som har dåligt självförtroende och svårt att fatta beslut
 • för den som inte tycker om sig själv och  som därför inte är sin egen bästa vän
 • för den som ofta skäms för sig själv eller känner sig otillräcklig
 • i kris- och utmattningstillstånd och vid svårlösta konflikter
 • för den som vill komma igenom krissituationer, till exempel när man förlorat en anhörig
 • vid bearbetning av traumatiska händelser (EMDR behandling)
 • för den som är utsatt för övergrepp - fysiska, psykiska eller sexuella -  eller som lever med konsekvenserna av tidigare övergrepp