Samtalsterapi i Helsingborg

Att våga är att förlora fotfästet ett litet tag

Att inte våga är att förlora sig själv

Sören Kirkegaard

 

Start Psykoterapi EMDR Om mig Etiska regler Mottagning Kontakt Länkar
Utbildning Erfarenhet
Erfarenhet

 

Att skapa förtroendefulla kontakter och tillitsfulla relationer till barn, ungdomar och vuxna har varit kärnan i min yrkesverksamhet under mer än trettiofem år. 

 

Bakgrund

Under några år på 70-talet arbetade jag som informatör i Stockholm. 1978 flyttade jag till Malmö och påbörjade en tioårsperiod som ansvarig för Medborgarskolans verksamhet i Malmö, Lund och Helsingborg.

 
Stödfamilj

1981 bosatte jag mig i Helsingborg. Under ett antal år hade jag och min man uppdrag för socialtjänsten som kontakt- och stödfamilj för ungdomar.

 

Jourfamilj

1987 anställdes familjen som kontrakterat familjehem/jourfamilj av socialtjänsten i Helsingborg.

 

Behandlare i Norma

Så småningom ville jag arbeta mer långsiktigt, metodiskt och djupgående med relationer. 1990 startade jag därför, tillsammans med min man och två socionomer, behandlingsverksamheten Norma(Socionomgruppen Helsingborg AB). Jag arbetade i verksamheten som ansvarig behandlare.

Normas verksamhet riktade sig till föräldrar och barn med allvarliga psykosociala problem.

Verksamheten, som är vilande sedan 2004, genomfördes på uppdrag av socialtjänsten i Helsingborg och närliggande kommuner. Läs mer om Norma

 

Psykoterapeut

Sedan 2007 arbetar jag som privatpraktiserande psykoterapeut/samtalsterapeut med egen mottagning. Min verksamhet drivs som enskild firma under namnet 'Leg. Psykoterapeut Catharina Åkerhielm'.

 

Jag arbetar med individuella terapier och med individualterapi i grupper som har ett gemensamt tema.

 

Jag har svensk legitimation sedan 2009 (leg psykoterapeut) och är medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum (RPC) och i föreningen EMDR Sverige, den svenska föreningen för traumabehandling (se mer om denna behandlingsmetod under fliken EMDR på min hemsida).

Som legitimerad terapeut har jag genomfört mer än 200 terapier av varierande längd mellan 10 timmar och ca 120 timmar. Under perioden 2014-2019 har jag i samarbete med Region Skåne bedrivit ackrediterad psykodynamisk terapi. 2019 flyttade jag till Stockholm och bedriver där terapiverksamhet i egen regi.