Samtalsterapi i Helsingborg

Att våga, är att förlora fotfästet ett litet tag.

Att inte våga är att förlora sig själv.

Sören Kirkegaard

 

Start Psykoterapi EMDR Om mig Etiska regler Mottagning Kontakt Länkar
Utbildning Erfarenhet
Erfarenhet

 

Att skapa förtroendefulla kontakter och tillitsfulla relationer till barn, ungdomar och vuxna har varit kärnan i min yrkesverksamhet under mer än tjugofem år. 

 

Bakgrund

Under några år på 70-talet arbetade jag som informatör i Stockholm. 1978 flyttade jag till Malmö och påbörjade en tioårsperiod som ansvarig för Medborgarskolans verksamhet i Malmö, Lund och Helsingborg.

 
Stödfamilj

1981 bosatte jag mig i Helsingborg. Under ett antal år hade jag och min man uppdrag för socialtjänsten som kontakt- och stödfamilj för ungdomar.

 

Jourfamilj

1987 anställdes familjen som kontrakterat familjehem/jourfamilj av socialtjänsten i Helsingborg.

 

Behandlare i Norma

Så småningom ville jag arbeta mer långsiktigt, metodiskt och djupgående med relationer. 1990 startade jag därför, tillsammans med min man och två socionomer, behandlingsverksamheten Norma(Socionomgruppen Helsingborg AB). Jag arbetade i verksamheten som ansvarig behandlare.

Normas verksamhet riktade sig till föräldrar och barn med allvarliga psykosociala problem.

Verksamheten, som är vilande sedan 2004, genomfördes på uppdrag av socialtjänsten i Helsingborg och närliggande kommuner. Läs mer om Norma

 

Psykoterapeut

Sedan 2007 arbetar jag som privatpraktiserande psykoterapeut/samtalsterapeut med egen mottagning. Min verksamhet drivs genom Socionomgruppen Helsingborg HB.

 

Jag arbetar med individuella terapier och med individualterapi i grupper som har ett gemensamt tema.

 

Jag har svensk legitimation som psykoterapeut (leg psykoterapeut) och är medlem i dansk Psykoterapeut Forening (Psykoterapeut MPF) samt den svenska föreningen för psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter, Riksföreningen Psykoterapicentrum (RPC).