Samtalsterapi i Helsingborg

Att våga är att förlora fotfästet ett litet tag

Att inte våga är att förlora sig själv

Sören Kirkegaard

 

Start Psykoterapi EMDR Om mig Etiska regler Mottagning Kontakt Länkar
Allmänt Psykodynamisk terapi Existentiell terapi EMDR Hjälper terapi? Behörighet För vem?

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) är en form av psykoterapi, så kallad desensibilisering. Den används för att behandla PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) och flera andra traumarelaterade tillstånd. Metoden är rekommenderad av socialstyrelsen för behandling av PTSD.
Hur fungerar EMDR

EMDR behandling leder till att hjärnan kan återuppta och fullfölja en bearbetning av en traumatisk händelse. Återupptagandet sker genom s k bilateral stimulering. Lite förenklat går det till så att klienten berättar ingående om händelsen, samtidigt som hon har blicken fäst vid terapeutens fingrar som rörs från sida till sida (bilateral stimulering).

Vad är en traumatisk händelse?

En traumatisk händelse är en händelse som inträffar när en individ försätts i en eller flera situationer som är överväldigande och upplevs som psykiskt påfrestande och omöjliga att påverka.

En händelse i sig är inte traumatisk, det är upplevelsen och tolkningen av den som är avgörande för om den blir det. Det innebär att även t ex en skilsmässa eller en uppsägning från ett arbete som -jämfört med t ex en jordbävning verkar mindre dramatiska - ändå kan vara eller bli traumatiska.

Vilka använder metoden?

Metoden används av särskilt utbildade psykologer, psykiatriker och leg psykoterapeuter.

pict0129